Giải đấu cược hay thắng lớn tại VN88 Casino Evolution – Hơn 27 tỷ Đ

Thời gian khuyến mãi đã hết. Xem thêm các Khuyến mãi Vn88 khác tại đây

Giải đấu cược hay thắng lợn tại Casino Evolution thưởng lên tới 27,600,000đ. Nhanh tay tham gia ngay!

giải đấu cược hay thắng lớn tại vn88 casino evolution - 27,600,000,000đ

Thời gian khuyến mãi

  • Khuyến mãi diễn ra từ 08:00 ngày 23/08/2023 đến 7:59 ngày 20/09/2023 (GMT+8).
TUẦN THỜI GIAN (GMT+8)
Tuần 1 08:00 23/08 -7:59 30/08
Tuần 2 08:00 30/08 -7:59 06/09
Tuần 3 08:00 06/09 -7:59 13/09
 Tuần 4 08:00 13/09 -7:59 20/09

Trò chơi quy định

  • Tất cả các trò tại mục Góc Nhìn Thứ Nhất (First Person) trong Live Casino Club Evolution sẽ hợp lệ nhận ngay tiền thưởng may mắn mỗi tuần như bảng sau:
SỐ GIẢI TIỀN THƯỞNG
VND USDT
1 9,200 400
2 5,750 250
3 4,600 200
4 920 40
6 230 10
100 184 8
888 115 5
1,000 69 3
2,008 230,000 10,000

Điều kiện và điều khoản

  1. Tiền thưởng sẽ được cập nhật và thông báo trong trò chơi quy định sau 3 ngày lúc 16:00 (GMT+8)
  2. Thành viên hợp lệ sẽ được tham gia giải đấu ở tuần tiếp theo.
  3. Vn88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng đối với thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
  4. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của VN88 được áp dụng.

Link mới nhất